Runinskrifter.net

261

Även känd som B 667, L 822.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: D1

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 43.1″18° 10′ 22.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65569151635622
SWEREF99TM
xy
6556839681649
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3381306555949
GeoHash
u6sbm9101r
GeoDNA
eaagctagtttgctgagtgggg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Södra Betby
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Nonsens, blandning av runor och runliknande tecken.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M026012 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: