Runinskrifter.net

26

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gnejs
Nyckelord:
sten: gnejs

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 58.7″17° 29′ 31.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65339381597186
SWEREF99TM
xy
6533405643503
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6435036533405
GeoHash
u6krnj3k76
GeoDNA
eaagctgaacctgagagcatgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ytterstene
Socken:
Trosa-Vagnhärad (tidigare: Trosa socken)
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Övriga anmärkningar:

Uttagen ur bron och rest 1975.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM S51-80-7 – Foto: Ulla Walukiewicz/Södermanlands museum; Sörmlands museum; 1980
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö26 Ytterstene – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö26 Ytterstene – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö26 Ytterstene – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö26 Ytterstene – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö26 Ytterstene – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2004-04-27
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: