Runinskrifter.net

259

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 8′ 4.9″18° 10′ 36.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65594541635765
SWEREF99TM
xy
6559379681762
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3384706558469
GeoHash
u6sbmthh85
GeoDNA
eaagctagtttgccgcggagga

Lokalisering:

Placering:
På Österhaninge nya kyrkogård.
Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Alby
Socken:
Österhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hässlingby – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026011 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1930
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: