Runinskrifter.net

254

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 58′ 42.0″17° 52′ 27.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65414641618985
SWEREF99TM
xy
6541192665204
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6652046541192
GeoHash
u6kxw8xtsq
GeoDNA
eaagctgacaccgtgtctcgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vansta
Socken:
Ösmo socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: