Runinskrifter.net

253 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2D1E3, E9F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 58′ 17.3″17° 52′ 26.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65407001619000
SWEREF99TM
xy
6540428665228
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6652286540428
GeoHash
u6kxqxrt8z
GeoDNA
eaagctgacactacactccgaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Vansta
Socken:
Ösmo socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: