Runinskrifter.net

252

Även känd som B 673, L 834.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 57′ 56.9″17° 51′ 45.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65400471618362
SWEREF99TM
xy
6539768664598
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6645986539768
GeoHash
u6kxqqrhws
GeoDNA
eaagctgacactaacttcagtc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Säby
Socken:
Ösmo socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: