Runinskrifter.net

250

Även känd som B 672, L 832.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B1C9D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 0′ 16.1″17° 57′ 10.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65445171623414
SWEREF99TM
xy
6544297669595
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6695956544297
GeoHash
u6kz8t2vvq
GeoDNA
eaagctgaccaagcgagactca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Jursta
Socken:
Ösmo socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö250 Jursta – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: