Runinskrifter.net

248

Även känd som B 675, L 833.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 56′ 54.7″17° 53′ 45.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65381851620334
SWEREF99TM
xy
6537930666592
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6665926537930
GeoHash
u6kxr5r2jh
GeoDNA
eaagctgacactcgactcgttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Björsta
Socken:
Ösmo socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025825 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025826 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025827 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: