Runinskrifter.net

246

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 55.8″18° 4′ 11.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65571041629712
SWEREF99TM
xy
6556956675739
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3322556556597
GeoHash
u6sb71whcf
GeoDNA
eaagctagttgtcggccgagga

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 22.6″18° 3′ 10.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65560441628777
SWEREF99TM
xy
6555885674817
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3312406555613
GeoHash
u6sb4zcxp6
GeoDNA
eaagctagttgtgccaaccact

Lokalisering:

Placering:
I parken vid Hammar.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Vreten
Socken:
Västerhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Hammar – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M026010 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: