Runinskrifter.net

242

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): KB.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B3C4D1F3G2, G5, G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 31.5″18° 4′ 21.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65545021629967
SWEREF99TM
xy
6554358676025
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3323076553984
GeoHash
u6sb5m2hms
GeoDNA
eaagctagttgttatagaagtg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Stav
Socken:
Västerhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Stav – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025998 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: