Runinskrifter.net

240

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F2, F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 7′ 6.6″18° 6′ 38.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65575171632035
SWEREF99TM
xy
6557397678056
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3346026556828
GeoHash
u6sbk45wpz
GeoDNA
eaagctagtttgagagttcatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ribby
Socken:
Västerhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Västerhaninge – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM M025994 – Sörmlands museum; 1946
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025995 – Sörmlands museum; 1960
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: