Runinskrifter.net

239

Även känd som L 828.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 22.9″18° 0′ 52.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65485541626819
SWEREF99TM
xy
6548374672950
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3287076548300
GeoHash
u6kzcgvep5
GeoDNA
eaagctgaccaactccactact

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Häringe
Socken:
Västerhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Häringe – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Häringe – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: