Runinskrifter.net

237

Även känd som B 670, L 826.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr2, Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 6′ 8.7″18° 6′ 55.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65557361632373
SWEREF99TM
xy
6555621678416
UTM
UTM ZonÖstningNordning
34V3348016555027
GeoHash
u6sbhpr286
GeoDNA
eaagctagtttggaactcgtga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fors
Socken:
Västerhaninge socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1020–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Forsen – Alf Nordström; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
SLM X1225-80 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: