Runinskrifter.net

235

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 10.6″17° 54′ 0.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65535321620091
SWEREF99TM
xy
6553269666164
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6661646553269
GeoHash
u6s8pk66t6
GeoDNA
eaagctagtgtttatgtagcta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Västerby
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö235 Sorunda, Västerby – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: