Runinskrifter.net

233

Även känd som Bautil 676, Liljegren 843.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1C8, C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 43.9″17° 53′ 27.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65489781619713
SWEREF99TM
xy
6548712665841
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6658416548712
GeoHash
u6kxzhgv4n
GeoDNA
eaagctgacacccaggccctat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Trollsta
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: