Runinskrifter.net

229

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1, B2?C9D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 0′ 7.4″17° 48′ 47.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65440001615400
SWEREF99TM
xy
6543684661590
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6615906543684
GeoHash
u6kxtkgpzw
GeoDNA
eaagctgacacatatgccaacc

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 0′ 57.2″17° 49′ 13.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65455511615767
SWEREF99TM
xy
6545239661938
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6619386545239
GeoHash
u6kxtx82rm
GeoDNA
eaagctgacacatcaaaggttt

Lokalisering:

Placering:
Sundsta i Torps by.
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Torp
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025595 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: