Runinskrifter.net

226

Även känd som Bautil 681, Liljegren 839.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 5′ 2.5″17° 48′ 48.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65531291615136
SWEREF99TM
xy
6552807661216
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6612166552807
GeoHash
u6s8j7gm7y
GeoDNA
eaagctagtgtgtgcaccatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Norra Stutby
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö226 Sorunda, Norra Stutby – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: