Runinskrifter.net

223 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 36.9″17° 48′ 26.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65486141614925
SWEREF99TM
xy
6548290661059
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6610596548290
GeoHash
u6kxvhwcz4
GeoDNA
eaagctgacacacagtcgttcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Fullbro
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.