Runinskrifter.net

219

Objektuppgifter:

Föremål:
Bergvägg
Nyckelord:
bergvägg, vägg
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E1F3G6

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 11.9″17° 50′ 37.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65423341617200
SWEREF99TM
xy
6542040663409
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6634096542040
GeoHash
u6kxw41qh2
GeoDNA
eaagctgacaccggaggtactg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Blista
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runskrift på stenhäll. – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Blista – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Blista – Anna Ulfstrand; Stockholms läns museum;
CC BY-NC-ND
URI | Kringla | Källa
Runskrift på stenhäll. – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runristningar vid Blista ca 1953 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1953
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: