Runinskrifter.net

218

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B3D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 2′ 10.8″17° 48′ 25.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65478061614921
SWEREF99TM
xy
6547483661065
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6610656547483
GeoHash
u6kxv5nxeg
GeoDNA
eaagctgacacacgactgcaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Billsta
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: