Runinskrifter.net

217

Även känd som B 683, L 836.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A5B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 59′ 11.8″17° 49′ 17.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65422921615929
SWEREF99TM
xy
6541983662139
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6621396541983
GeoHash
u6kxtd1mc5
GeoDNA
eaagctgacacattaggtataa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Berga
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025590 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025588 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025591 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025589 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö217 Sorunda, Berga – Faith-Ell, Harald; Riksantikvarieämbetet; 1930-06-30
PD
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: