Runinskrifter.net

216 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 3′ 9.1″17° 48′ 8.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65496001614600
SWEREF99TM
xy
6549272660722
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6607226549272
GeoHash
u6kxvn5jz7
GeoDNA
eaagctgacacacaagttagcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Aska
Socken:
Sorunda socken
Härad:
Sotholms härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: