Runinskrifter.net

213

Även känd som B 737, L 947.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 26′ 26.4″17° 10′ 16.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65919211577505
SWEREF99TM
xy
6591130623128
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6231286591130
GeoHash
u6s4nszdvu
GeoDNA
eaagctaggattgcgtcctata

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Nybble
Socken:
Överselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1100

Övriga anmärkningar:

Bild av fyrfotadjur.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenar vid Nybble – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Nybble år 1965 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1965
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Nybble år 1965 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1965
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar i Överselö år 1968 – Konstnär: Sven Edblad/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö213 Nybble gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö213 Nybble gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö213 Nybble gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö213 Nybble gård – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: