Runinskrifter.net

212

Även känd som Bautil 724, Liljegren 949.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1C10D5E5F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 6.5″17° 10′ 23.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65857411577748
SWEREF99TM
xy
6584955623446
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6234466584955
GeoHash
u6s1yf9pt6
GeoDNA
eaagctagggccatcgataaca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lilla Lundby
Socken:
Överselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025234 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-493 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö212 Lilla Lundby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö212 Lilla Lundby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö212 Lilla Lundby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö212 Lilla Lundby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö212 Lilla Lundby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: