Runinskrifter.net

208

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Pr3, Pr4.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 7.8″17° 7′ 53.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65894451575300
SWEREF99TM
xy
6588628620954
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6209546588628
GeoHash
u6s4jbfgb1
GeoDNA
eaagctaggatgtttgcatcaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Överselö kyrka
Socken:
Överselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M021942 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025577 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Överselö kyrka, foto år 1950 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025245 – Sörmlands museum; 1956
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-540 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-489 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025249 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025246 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-535 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-541 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025250 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-495 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025242 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968-06-04
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö208 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö208 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö208 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: