Runinskrifter.net

207

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C2D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 8.0″17° 7′ 51.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65894501575265
SWEREF99TM
xy
6588633620919
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6209196588633
GeoHash
u6s4jbfk1f
GeoDNA
eaagctaggatgtttgcaatgg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Överselö kyrka
Socken:
Överselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A7-487 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025490 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M024138 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-534 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Överselö kyrka, foto år 1950 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025243 – Sörmlands museum; 1956
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-495 – Sörmlands museum; 1968
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025183 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968-06-04
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö207 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö207 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: