Runinskrifter.net

205

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr4?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 8.7″17° 7′ 51.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65894721575263
SWEREF99TM
xy
6588655620917
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6209176588655
GeoHash
u6s4jbfm1r
GeoDNA
eaagctaggatgtttgcaatag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Överselö kyrka
Socken:
Överselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1070–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025436 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-487 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-537 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Överselö kyrka, foto år 1950 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1950
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025243 – Sörmlands museum; 1956
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025362 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-494 – Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025183 – Foto: Karl Gustav Petersson/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1968-06-04
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö205 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö205 Överselö kyrka – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: