Runinskrifter.net

203

Även känd som L 942.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B1D5E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 9.5″17° 11′ 45.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840021579072
SWEREF99TM
xy
6583233624791
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6247916583233
GeoHash
u6s1xrcejp
GeoDNA
eaagctagggcctacaactacg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Östa
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Östa – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC BY
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Östa hage – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Östa hage – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Östa hage – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Östa – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Östa hage – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Östa hage – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten och hög. – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1941
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten och högar. – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1941
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum; 1950
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum; 1950
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: