Runinskrifter.net

202

Även känd som Liljegren 943.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 11.0″17° 11′ 45.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65840501579071
SWEREF99TM
xy
6583281624789
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6247896583281
GeoHash
u6s1xrcttp
GeoDNA
eaagctagggcctacaaccgca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Östa
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025554 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025552 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö202 Östa hage – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SLM M025551 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SLM M025553 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025546 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1941
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025547 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1941
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025561 – Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025562 – Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö203 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö202 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö202 Östa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: