Runinskrifter.net

201

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som Bautil 736, Liljegren 946.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Brun sandsten
Nyckelord:
sten: brun sandsten, sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 25′ 22.2″17° 15′ 18.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65900381582306
SWEREF99TM
xy
6589306627950
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6279506589306
GeoHash
u6s609sepv
GeoDNA
eaagctaggcgggtgcagtact

Lokalisering:

Placering:
Älby gärde
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Älby
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025548 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025550 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.