Runinskrifter.net

200

Även känd som Bautil 721, Bautil 733, Liljegren 936.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4?C1?, C10D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 25.1″17° 11′ 16.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65863311578569
SWEREF99TM
xy
6585555624260
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6242606585555
GeoHash
u6s1z5evdb
GeoDNA
eaagctagggcccgaactctac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Åsa
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö200 Åsa – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Runsten SÖ 200, Åsa – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025435 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X2736-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X1259-80 – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1933-09-08
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö200 Åsa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-25
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö200 Åsa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö200 Åsa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö200 Åsa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö200 Åsa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö200 Åsa – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: