Runinskrifter.net

199

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A1B2C1D1F2

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 30.4″17° 15′ 5.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65865731582178
SWEREF99TM
xy
6585841627864
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6278646585841
GeoHash
u6s3befnht
GeoDNA
eaagctaggtaaataacaaatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Ullunda
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Ett fragment (ua ' stin ' þina ' a) förvaras i Ytterselö kyrka.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.