Runinskrifter.net

198

Även känd som Bautil 720, Bautil 728, Liljegren 944.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3C1D1E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 55.2″17° 11′ 22.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65854091578683
SWEREF99TM
xy
6584635624385
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6243856584635
GeoHash
u6s1z4jj1y
GeoDNA
eaagctagggcccgatgtagag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Mervalla
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM X1409-80 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö198 Mervalla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö198 Mervalla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö198 Mervalla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö198 Mervalla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö198 Mervalla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-18
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö198 Mervalla – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-14
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: