Runinskrifter.net

197

Även känd som L 941.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 38.1″17° 14′ 44.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65830921581921
SWEREF99TM
xy
6582358627650
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6276506582358
GeoHash
u6s38qmbkr
GeoDNA
eaagctaggtaagactgctttg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Kolsundet, Husby
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö197 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: