Runinskrifter.net

196

Även känd som Bautil 732, Liljegren 935.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A7B1D1F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 21′ 39.5″17° 14′ 41.2″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65831351581871
SWEREF99TM
xy
6582400627599
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6275996582400
GeoHash
u6s38qm6b3
GeoDNA
eaagctaggtaagactgcgcga

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kolsundet, Husby
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025563 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025556 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö196 Kolsundet – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: