Runinskrifter.net

195

Även känd som L 938.

Objektuppgifter:

Föremål:
Jordfast stenblock
Nyckelord:
block, sten, stenblock
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 38.0″17° 13′ 55.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65886401581038
SWEREF99TM
xy
6587893626700
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6267006587893
GeoHash
u6s3bpk5e2
GeoDNA
eaagctaggtaaaaacgagaac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Brössike
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runsten vid Brösicke – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten vid Brösicke – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö195 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: