Runinskrifter.net

194

Även känd som Bautil 730, Liljegren 937.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 24′ 40.7″17° 13′ 56.8″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65887251581050
SWEREF99TM
xy
6587978626711
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6267116587978
GeoHash
u6s3bpkrcn
GeoDNA
eaagctaggtaaaaacgaacaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Brössike
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A7-430 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025560 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö194 Brösicke – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 2005-09-15
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: