Runinskrifter.net

193

Ristningen innehåller inga runor, endast ornamentik.

Även känd som Bautil 729, Liljegren 940.

Objektuppgifter:

Föremål:
Ristad sten
Nyckelord:
ristad sten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 23′ 13.7″17° 12′ 14.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65860001579500
SWEREF99TM
xy
6585235625194
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6251946585235
GeoHash
u6s1z7pejy
GeoDNA
eaagctagggcccgcctttacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 22′ 36.9″17° 15′ 25.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65849241582524
SWEREF99TM
xy
6584196628230
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6282306584196
GeoHash
u6s3b9nped
GeoDNA
eaagctaggtaaatgctgaaac

Lokalisering:

Placering:
I vapenhuset i Ytterselö kyrka.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Berg
Socken:
Ytterselö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Rent ornamental.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025549 – Sörmlands museum; 1948
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: