Runinskrifter.net

19

Även känd som Bautil 778, Liljegren 847.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 0′ 45.2″17° 31′ 25.3″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65447041598730
SWEREF99TM
xy
6544186644917
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6449176544186
GeoHash
u6krwybm52
GeoDNA
eaagctgaacccgccgaaatat

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Lida
Socken:
Hölö socken
Härad:
Hölebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1050–1080

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkad bild:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025658 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: