Runinskrifter.net

187

Även känd som Bautil 734, Liljegren 934.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2?.

Korsformer:

Visar 1 kors, med följande former (enligt Lager):

Aspekt:ABCDEFG
Kors 1: A4B3D1, D4E5F3

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 18′ 54.8″17° 12′ 57.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65780031580345
SWEREF99TM
xy
6577251626136
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6261366577251
GeoHash
u6s1ry024x
GeoDNA
eaagctagggctcccggggtgt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Harby
Socken:
Toresunds socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025721 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM X2750-78 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025720 – Foto: Dan Samuelsson; Sörmlands museum; 1926
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-03-20
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Sö187 Harby – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-06
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: