Runinskrifter.net

185 †

Även känd som Bautil 742, Liljegren 929.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 52.0″17° 15′ 15.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65742501582600
SWEREF99TM
xy
6573527628435
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6284356573527
GeoHash
u6s30xu1eb
GeoDNA
eaagctaggtaggcacaaggac

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Ärnäs
Socken:
Kärnbo socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1020–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A6-289 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-290 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-291 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: