Runinskrifter.net

183

Även känd som B 738, L 933.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 16′ 29.8″17° 13′ 42.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65735311581155
SWEREF99TM
xy
6572791627000
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6270006572791
GeoHash
u6s30n9mx1
GeoDNA
eaagctaggtaggaagatatcc

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Viggeby
Socken:
Kärnbo socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A28-408 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-290 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: