Runinskrifter.net

179

Även känd som Liljegren 927.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Granit
Nyckelord:
sten: granit

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 15′ 24.9″17° 13′ 5.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65715121580605
SWEREF99TM
xy
6570766626474
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6264746570766
GeoHash
u6s1pg3usg
GeoDNA
eaagctagggctttcagcctta

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Gripsholm
Socken:
Kärnbo socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Ingvarssten

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.


CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Nilsson, Pål-Nils; Riksantikvarieämbetet;
CC-BY
URI | Kringla | Källa
SLM M025849 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M015318 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A28-404 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025712 – Sörmlands museum;
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
1964-01-01
CC-BY-NC
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-08
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1996-08-22
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1998-12-16
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gripsholms slott – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1999-05-25
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Ingvarsstenen – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa
Gripsholms slott – Gren, Leif; Riksantikvarieämbetet; 2017-06-24
CC-BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: