Runinskrifter.net

176

Även känd som B 740, L 2026.

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 15′ 40.6″17° 12′ 45.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65719901580284
SWEREF99TM
xy
6571240626148
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6261486571240
GeoHash
u6s1psjvvy
GeoDNA
eaagctagggcttcgtgtctca

Lokalisering:

Placering:
SHM (10173)
Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Kärnbo ödekyrka
Socken:
Kärnbo socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

900-talet

Vikingatid; 900–999

Övriga anmärkningar:

Har troligen utgjort en sidohäll i en gravkista.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Runstenar. Teckningar av Sven Edblad. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar. Teckningar av Sven Edblad. – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten, Kärnbo kyrkoruin – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A6-290 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runsten – Foto: Jan Lindberg/Föreningen Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Mariefred, Kärnbo kyrkoruin – Hallgren, Sören; Riksantikvarieämbetet; 1959-01-01
PD
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Fotografi – John-Björn Huber, 2000-01-10, SHM; SHM; 2000-01-10
CC BY
URI | Kringla | Källa
Kärnbo ödekyrka"@sv – Anna Ulfhielm"@sv; Anna Ulfhielm"@sv; 2019-02-26"@sv
©
URI

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: