Runinskrifter.net

175

Även känd som B 722, L 953.

Objektuppgifter:

Föremål:
Berghäll
Nyckelord:
häll
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Pr3.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
59° 28′ 38.0″17° 2′ 57.9″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65958591570520
SWEREF99TM
xy
6594982616098
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6160986594982
GeoHash
u6s47grpbj
GeoDNA
eaagctaggagtctcctcaaaa

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Ja

Proveniens:

Plats:
Lagnö
Socken:
Aspö socken
Härad:
Selebo härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1050–1080

Övriga anmärkningar:

Bild av man med toppig huvudbonad och långa mustascher.

Motsvarar objekt i KMR:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Aspö runsten på Apsön – Fotograf: Nils Lagergren; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fornlämning – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1917
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Gislestenen på Aspön år 1929 – Foto: Antikvarisk-topografiska arkivet (ATA); Riksantikvarieämbetet; 1929
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Fornlämning – Foto: Iwar Nilsson/Södermanlands länsmuseum; Sörmlands museum; 1933-09-07
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Gislestenen på Aspön ca 1967 – Konstnär: Sven Edblad/Södermanlands hembygds- och museiförbund; Sörmlands museum; 1967
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Gravfält och Aspö runsten ca 1861 – Konstnär: Rickard Dybeck; Fotograf: Nils Lagergren; Sörmlands museum; 1968
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö175 Gislestenen – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1997-08-05
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: