Runinskrifter.net

173

Även känd som B 818, L 860.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstilar (enligt Gräslund): Fp, Pr2.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 55.1″17° 16′ 22.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65279611584677
SWEREF99TM
xy
6527280631070
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6310706527280
GeoHash
u6kqch1em0
GeoDNA
eaagctgaacgacagggttacg

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 57.0″17° 16′ 22.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65280211584677
SWEREF99TM
xy
6527340631070
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6310706527340
GeoHash
u6kqch1wmt
GeoDNA
eaagctgaacgacagggtcatg

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Tystberga
Socken:
Tystberga socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 1010–1050

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025760 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025759 – Foto: Jan Lindberg; Sörmlands museum; 1958
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: