Runinskrifter.net

165

Även känd som B 809, L 874.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Gråsten
Nyckelord:
sten: gråsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK?.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 54′ 9.9″17° 5′ 43.7″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65319211574367
SWEREF99TM
xy
6531114620716
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6207166531114
GeoHash
u6kpj4bt3k
GeoDNA
eaagctgaaacgtgagaacgag

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Grinda
Socken:
Spelviks socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänk:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM M025426 – Sörmlands museum;
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Grinda år 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Runstenar vid Grinda år 1959 – Foto: Ivar Schnell/Södermanlands hembygdsförbund; Södermanlands hembygdsförbund; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025425 – Sörmlands museum; 1959
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö165 Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa
Sö165 Grinda – Lundberg, Bengt A; Riksantikvarieämbetet; 1985-06-19
CC BY
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: