Runinskrifter.net

162

Även känd som L 894.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sandsten
Nyckelord:
sten: sandsten, sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): RAK.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 52′ 2.8″16° 53′ 37.1″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65277811562799
SWEREF99TM
xy
6526836609203
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6092036526836
GeoHash
u6knbkmxdm
GeoDNA
eaagctgaaagaaattgccaac

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 49′ 34.8″16° 54′ 53.5″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65232241564099
SWEREF99TM
xy
6522297610557
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6105576522297
GeoHash
u6kn8vj02c
GeoDNA
eaagctgaaagagctcgtgggg

Lokalisering:

Placering:
I parken vid Täckhammar, Bärbo sn.
Ursprunglig plats:
Nej

Proveniens:

Plats:
Råby kyrka
Socken:
Råby-Rönö socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 980–1015

Övriga anmärkningar:

Brate anger Råby sn.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Bildlänkar:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

Sö162 Råby – Brate, Erik; Riksantikvarieämbetet;
PD
URI | Kringla | Källa
SLM A4-455 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A4-454 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025947 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025948 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025946 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A4-457 – Sörmlands museum; 1957
CC BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: