Runinskrifter.net

158

Även känd som Bautil 803, Liljegren 876.

Objektuppgifter:

Föremål:
Runsten
Nyckelord:
runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Utseende:

Stil:

Visar profilstil (enligt Gräslund): Fp.

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 39.0″17° 1′ 48.4″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65271821570685
SWEREF99TM
xy
6526332617093
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6170936526332
GeoHash
u6knge2cnp
GeoDNA
eaagctgaaagcctaagattct

Nuvarande:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 51′ 39.3″17° 1′ 44.6″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65271881570625
SWEREF99TM
xy
6526338617033
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6170336526338
GeoHash
u6knge21tg
GeoDNA
eaagctgaaagcctaagaggca

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Österberga
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

V; 1010–1050

Övriga anmärkningar:

Bild av skepp mitt i ristningen, bindrunorna utgör masten och namnet kitilhafþa står i seglet.

Motsvarar objekt i FMIS:

Objekt URI:

Länkade bilder:

Obs. att bilderna kan visa andra objekt än just den här inskriften, särskilt i fall där det motsvarande objektet är ett stadslager, arkeologisk kontext, eller museiföremålssamling.

SLM A7-283 – Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A7-282 – Sörmlands museum; 1950
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025393 – Sörmlands museum; 1951
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM M025394 – Sörmlands museum; 1951
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A10-452 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1974
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A10-445 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1974
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa
SLM A10-446 – Foto: Press & Reportagebilder; Press & Reportagebilder; 1974
CC-BY-SA
URI | Kringla | Källa

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: