Runinskrifter.net

156 †

Objektuppgifter:

Föremål:
Fragment av runsten
Nyckelord:
fragment, runsten, sten
Material:
Sten
Nyckelord:
sten: sten

Koordinater:

Äldsta belagda:

WGS84/ETRS89
LatitudLongitud
58° 50′ 52.7″17° 1′ 57.0″
RT90 (Rikets Nät)
x (nordning)y (östning)
65257501570850
SWEREF99TM
xy
6524903617275
UTM
UTM ZonÖstningNordning
33V6172756524903
GeoHash
u6kng8fwnn
GeoDNA
eaagctgaaagcctggcacatt

Lokalisering:

Ursprunglig plats:
Osäker

Proveniens:

Plats:
Söderby
Socken:
Runtuna socken
Härad:
Rönö härad
Landskap:
Södermanland
Land:
Sverige

Datering:

Vikingatid; 725–1100

Motsvarar objekt i FMIS:

Referenser:

Mer om den här inskriften finns att läsa i Digitala Sveriges runinskrifter.

Verk som handlar om den här inskriften, ur Svensk runbibliografi: